BDS campagne

In 2005 hebben Palestijnse middenveldorganisaties een wereldwijde oproep gelanceerd tot een BDS campagne: Boycot, Desinvestering en Sancties. Het Vlaams Palestina Komitee en CODIP waren enkele van de eerste organisaties die in België gevolg gegeven hebben aan deze oproep. Palestina Solidariteit vzw zet deze geweldloze actie verder.

 

 

EU/Israel-Associatieverdrag op te schorten

63 leden van het Europees parlement doen per brief een oproep aan Federica Mogherini om het EU/Israel-Associatieverdrag op te schorten

27/01/2015
Op 23 januari 2015 hebben 63 leden van het Europees Parlement aan Federica Mogherini de dringende oproep gericht om het EU/Israel-Associatieverdrag op te schorten. Onder hen drie parlementariërs uit Nederland: Anne Marie Mineur, Dennis de Jong en Judith Sargentini.

 

© Palestina Solidariteit vzw 2016