BDS campagne

In 2005 hebben Palestijnse middenveldorganisaties een wereldwijde oproep gelanceerd tot een BDS campagne: Boycot, Desinvestering en Sancties. Het Vlaams Palestina Komitee en CODIP waren enkele van de eerste organisaties die in België gevolg gegeven hebben aan deze oproep. Palestina Solidariteit vzw zet deze geweldloze actie verder.

 

 

Actie voor Palestijnse gevangenen

Beste allen,

 

Hieronder (en in bijlage)  een warme oproep om op 6 maart naar Brussel mee te komen protesteren tegen de grote aantallen politieke gevangenen, die door Israël worden vastgehouden, voor een oplossing voor de hongerstakers waarvan Samir Al Issawi al meer dan 215 in hongerstaking is en tegen het systeem van administratieve detentie. Wij vragen om sancties tegen Israël zolang deze praktijken voortgaan.

 

Omar Barghouti

Omar Barghouti, de Palestijnse coördinator van de BDS-campagne, komt spreken in een grote Aula van de ULB op uitnodiging van Intal (juist adres en uur wordt later meegedeeld).

© Palestina Solidariteit vzw 2016