Een schreeuw om recht. De tragedie van het Palestijnse volk - Dries van Agt

Dries van Agt was van 1977 tot 1982 premier van Nederland. Dat laatste jaar kondigde hij onverwachts zijn vertrek uit de landelijke politiek aan. Hij werd commissaris van de koningin in Brabant en bekleedde daarna enkele internationale functies. De oud-premier trok zich ook het lot van de Palestijnse bevolking in bezette gebieden aan. Al jaren maakt hij zich hard voor het lot van de Palestijnen.

Van Agt heeft het Israëlisch-Palestijnse conflict de afgelopen jaren uitvoerig bestudeerd en nu zijn bevindingen en gedachten op papier gezet. Hij gaat onder meer in op resoluties van de Verenigde Naties, mensenrechten en het humanitair oorlogsrecht. In het boek gaat hij pal staan voor de Palestijnse bevolking die in zijn ogen het slachtoffer van de geschiedenis dreigt te worden.

Prijs: 19,00 €

© Palestina Solidariteit vzw 2016