Gaza, een schandvlek - Jan Wijenberg

© Palestina Solidariteit vzw 2016