The Iron Wall

DVD. ln 1923 schreef Vladimir Jabotinsky, intellectueel leider van de zionistische beweging en vader van de rechtervleugel van deze beweging …“Zionistische kolonisering moet óf stoppen, óf anders doorgang vinden zonder rekening te houden met de oorspronkelijke bevolking. Wat betekent, dat dit slechts doorgang kan vinden en zich kan ontwikkelen onder de bescherming van een macht die onafhankelijk is van de oorspronkelijke bevolking – achter een IJZEREN MUUR (IRON WALL), die de oorspronkelijke bevolking niet kan breken.” Vanaf die dag vormden deze woorden het officiële en ongesproken beleid van de zionistische beweging en later de staat Israël. Sinds het begin werden nederzettingen opgezet om een voet aan de grond te krijgen in Palestina. Na 1967 en de bezetting van de Westoever en Gaza, werd het doel van de nederzettingenbeweging duidelijk – feiten op de grond creëren en maak het stichten van een Palestijnse staat onmogelijk.

The Iron Wall documentaire brengt dit verschijnsel aan het licht en volgt de tijdslijn, omvang, de bevolking van de nederzettingen en de inwerking daarvan op het vredesproces. Deze film behandelt ook het nieuwste project waarbij de nederzettingen tot een vaststaand feit op de grond worden gemaakt – de muur die Israël bouwt op de Westoever en de impact daarvan op de Palestijnen. Nederzettingen en de daaraan gerelateerde infrastructuur hebben hun weerslag op elk aspect van het leven van alle Palestijnen, beginnend bij de inbeslagneming van land, de diefstal van natuurlijke bronnen, het afpakken van de basale mensenrechten, het in het leven roepen van een soort apartheidssysteem, tot aan de verwoestende invloed met betrekking tot de toekomst van de regio en de vooruitzichten van het vredesproces.

Prijs: 15,00 €

© Palestina Solidariteit vzw 2016