Palestinians Working Women Society for Development (PWWSD)

Palestina Solidariteit ondersteunt al sinds enkele jaren de ‘Palestinian Working Women Society for Development’ (PWWSD).

De Palestijnse vrouwenbeweging PWWSD (Palestinians Working Women Society for Development) werd opgericht te Jeruzalem in 1981, toen nog als The Union of Committees of the Palestinian Working Women. In 2001 werd het geregistreerd als een NGO door het Ministerie van Binnenlandse Zaken Palestina en heette het voortaan PWWSD (Palestinian Working Woman Society for Development). Deze non-gouvernementele organisatie is onafhankelijk, werkt in de Gazastrook en op de Westelijke Jordaanoever. Zij maakt geen onderscheid tussen moslims en christenen. PWWSD heeft haar hoofdkantoor in Ramallah en andere kantoren in Nablus, Tulkarem, Bethlehem, Jenin en de Gazastrook.

De PWWSD wil actief zijn en meewerken aan het opbouwen van een democratische Palestijnse maatschappij.  Ze wil Palestijnse vrouwen de macht geven om te participeren in het openbare leven. De PWWSD is van mening dat vrouwenaangelegenheden een sociale, ontwikkelings- en politieke dimensie hebben.  Daarom zal effectieve deelname van vrouwen in alle lagen van de maatschappij, onvoorwaardelijk de nationale en economische ontwikkeling van de maatschappij tot gevolg hebben.

De traditionele Palestijnse maatschappij bekijkt vrouwen als minderwaardig.  De PWWSD wil de patriarchale maatschappij, die vrouwen marginaliseert en haar hun rechten ontneemt, veranderen in een vrije maatschappij waar mannen en vrouwen gelijkwaardig zijn in alle aspecten.

De PWWSD gelooft dat om een onafhankelijke Palestijnse staat te bekomen, vrouwen vrije individuen moeten zijn in alle aspecten.

De PWWSD is een professionele organisatie die met de civiele maatschappij, de overheid en non-gouvernementele organisaties samenwerkt.  Ze is tegelijkertijd deel van de internationale democratische, Arabische en lokale bewegingen.

Foto PWWSD

De PWWSD verdedigt de collectieve, sociale, wettelijke en burgerrechten van vrouwen, meer bepaald van arme gemarginaliseerde vrouwen.

De PWWSD wil respect afdwingen voor vrouwenrechten omdat deze deel uitmaken van de mensenrechten.  Deze rechten zijn gebaseerd op de erfenis van elke beschaving, ongeacht van welke oorsprong.

Indien u meer wilt weten over de Palestinians Working Women Society for Development (PWWSD), neem dan ook eens een kijkje op hun vernieuwde website.

In 2007 ondersteunde CODIP (de voorloper van Palestina Solidariteit) een Tweedaagse training over "Geweld in het gezin" op basis van de principes van de Actieve geweldloosheid.

In 2012 ondersteunde Palestina Solidariteit een project om de capaciteit te ontwikkelen van vrouwen die opkomen bij de lokale verkiezingen van 2012.

36 vrouwen (16 potentiële leiders voor de training, 16 voor de rondetafel en 4 leden van de voorbije lokale raden) hebben een opleidingstraject en rondetafel gevolgd gericht op de verkiezingscampagne, en op de ervaringen van vrouwen bij de voorbije verkiezingen. Tijdens de opleiding werd aandacht besteed aan:

  • goede praktijken en hoe campagne voeren
  • publiek spreken
  • voorspraak en lobby-werk
  • zichtbaarheid vergroten
  • debatteren
  • ...

Tijdens de rondetafelgesprekken richtte men zich op Actief burgerschap en de rol van vrouwen als potentiële kandidaten en kiezers.

IBAN: BE64 5230 8014 8852

BIC: TRIOBEBB

Op naam van: Palestina Solidariteit vzw

Adres: Ectorsstraat 19, 3400 Landen

Met vermelding: PWWSD

          STEUN PWWSD

© Palestina Solidariteit vzw 2016